Případová studie

Pro představu uvádíme příklad postupu vývoje a výroby plastové krabičky.

Klientské požadavky:

 • Plastový kryt, složen ze dvou částí - vrchní kryt a spodní víko
 • Tuto krabičku je potřeba kompletovat a vložit do ní následně desku tištěných spojů (DPS)
 • Vnější design (tvar a povrch) musí splňovat moderní vzhled, barva bílá
 • Přesnost výrobku na 0,1 mm
 • Byla přiložena dokumentace ohledně DPS

Charakter vývoje

 • Vývoj spočíval v návrhu vnějšího krytu a zadního víka s ohledem na vnitřní zástavbové rozměry
 • Bylo potřeba dále navrhnout opěrné body a body upnutí pomocí šroubů
 • Bylo potřeba navrhnout technologické otvory pro připojení periferních vodičů a svíticích kontrolek
 • Dále byl navržen povrch a umístění označení modelu a loga firmy
 • Vývoj trval dva týdny
 • Byly vyrobeny 4 prototypy na 3D tiskárně

Výsledné vlastnosti výrobku:

 • Rozměry dílu = 80 mm x 60 mm x 30 mm
 • Materiál ABS
 • Dále viz následující fotografie
a-v3

Obr.1 - navržený 3D model

IMG_0573

Obr.2 - Vytištěný prototyp

na 3D tiskárně

IMG_0571

Obr.3 - vstřikovaný díl

Přibližné parametry výroby - srovnání 3D tisku a sériové výroby

zahájení výroby výroba jednoho dílu Prvotní náklady výroby Cena výroby jednoho kusu Měsíční produkce MAX
3D tisk 0,5 dne 4 hodiny 0 Kč 600 Kč desítky Ks/ Měs
Sériová výroba 2 měsíce 30 sekund 250 tis kč 10 Kč desetitisíce až statisíce ks/měs
Poznámka k tabulce: Doby a ceny se mohou významně lišit s ohledem na různé tvary výrobků (složitost, povrch, velikost, apod.). Prvotní náklady na zahájení výroby jsou vždy jednorázové - musí být vyrobena vstřikovací forma - viz sekce o vstřikování plastů.

Přibližná časová osa procesu zahájení výroby a produkce:

graf

Přejít na poptávku